Het bestuur van de GRGA

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland

De GRGA is een “collegeregeling”. Zij is de uitvoerder van door de gemeenteraden aan de colleges van B&W gemandateerde opdrachten. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers vanuit deze colleges. Het Bestuur van de GRGA bestaat uit 3 wethouders van de participerende gemeenten, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.

Wethouders

Sigge van der Veek
Wethouder Schagen

Voorzitter

Mary van Gent
Wethouder Hollands Kroon

Vice-voorzitter

Pieter Kos
Wethouder Den Helder

Ondersteuning

Jan de Moel
Secretaris

Meta Veldkamp
Secretariaat

Do you have a project in mind?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Get in Touch

Neem contact op met de GRGA voor meer informatie over onze diensten.

Neem contact op