Wet Sociale Werkvoorziening

De Wet sociale werkvoorziening (WSW) was bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken.

WSW


WSW en Participatiewet.
Bij de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 werd de WSW beëindigd.
Mensen die voor die tijd een dienstverband hadden , behielden hun baan. Nieuwe instroom was niet meer mogelijk. De voorganger van Probedrijven, Noorderkwartier N.V. bood de WSW-ers aangepast werk. Nu biedt Probedrijven deze werknemers een baan.
Dat waren er op 1 januari 2015 ruim 600, per 1 januari 2022 waren er ongeveer 500 want omdat er geen nieuwe instroom is daalt dit aantal werknemers door natuurlijk verloop jaarlijks met ongeveer 3%.

Uitgangspunt van de regering voor het stoppen met de WSW was dat zij vond dat ongeveer 2/3 van de mensen die tot dan in aanmerking kwamen voor een baan onder de WSW, is staat waren te gaan werken op de reguliere arbeidsmarkt. Voor de overige 1/3 werd een nieuwe voorziening ingevoerd: Beschut Werk.

Nieuwe vervangende voorzieningen
Omdat de gemeenten en GRGA merkten dat de 2/3 van de vroegere doelgroep WSW in tegenstelling tot de verwachting van de rijksoverheid, niet of moeilijk aan vast betaald werk kwam, werd de voorziening “Duurzaam aan het Werk met Loonkostensubsidie” per 1 januari 2021 ingesteld

CAO WSW.
De CAO WSW vindt u op de website: https://caosw.nl/


We'd love to work with you

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.
Learn more about us

Neem contact op met de GRGA voor meer informatie over onze diensten.

Neem contact op