Personeel Pro-schoon onder CAO Schoonmaak.

Het vaste personeel van Pro-schoon B.V. valt voortaan onder de CAO Schoonmaak. Zij vielen onder de CAO Welzijn maar door een verandering in de juridiche positie van dit bedrijfsonderdeel is nu de CAO Schoonmaak van toepassing.

Mens volgt werk

Reden is dat bij aanbesteding voor nieuw werk de CAO Schoonmaak regelt dat na gunning van schoonmaakwerkzaamheden het personeel van de vorige uitvoerder overgaat naar de nieuwe gunninghouder. De CAO welzijn kent deze verplichting niet. Dit is van belang voor het personeel van Pro-schoon: mocht door een verloren aanbesteding het werk overgaan naar een nieuwe uitvoerder dan kan het personeel van Pro-schoon recht doen gelden op behoud van hun werk. Met andere woorden: zij hebben het recht om over te gaan naar de nieuwe uitvoerder ofwel mens volgt werk.

Op  1 januari 2020 trad de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Een gevolg daarvan is dat de schoonmaakwerkzaamheden van Pros-schoon als dochter van Probedrijven N.V., zouden blijven vallen onder de CAO van Probedrijven, de CAO Sociaal Werk. Op grond van bovenstaande is dat onwenselijk. Daarom is gezocht naar een vorm van verzelfstandiging binnen de GRGA om toepassing van de CAO Schoonmaak onder de WAB mogelijk te maken.

Pro-schoon rechtstreeks onder de GRGA

Om de CAO schoonmaak te kunnen toepassen is Pro-schoon gesplitst van Proschoon B.V. door dat de GRGA  per 1 januari 2022 het volledige eigendom van de B.V. Pro-schoon over heeft genomen van Probedrijven N .V. Dit door het aanvaarden van het volledige aandelenpakket ter waarde van € 300.000, dat door Probedrijven N.V. om niet is overgedragen. Het betreft een strikt formele verandering in de organisatiestructuur van de gemeenschappelijke regeling als aandeelhouder, tot 31 december 2021 van 1 bedrijf zijnde Probedrijven N.V. (met als onderdeel Pro-schoon ), nu als aandeelhouder van 2 bedrijven (Probedrijven N.V. en Pro-schoon B.V.).

Invloed gemeenten

De invloed van de gemeenten (via de gemeenschappelijke regeling) op de werkzaamheden van Pro-schoon blijft gelijk. Informeel kan de betrokkenheid groter worden omdat voortaan afzonderlijk (in de eigen aandeelhoudersvergadering) verslag wordt gedaan.

Meer nieuws: